Fingertip on hybridityön valttikortti

“Content is king”, sanoi Bill Gates vuonna 1996 internetistä. Tietotyössä määrittelemme sisällön työntekijöiden väliseksi viestinnäksi ja kanavissa tapahtuvaksi julkiseksi viestinnäksi. Niitä käytetään tiedon ja informaation jakamiseen joko sisäisesti tai ulkoisesti myynnissä ja markkinoinnissa.

Parantaaksemme sisällön laatua ja relevanssia sidomme sen tiettyyn kontekstiin. Siinä missä sisältö on kuningas, konteksti on sen kuningatar. Konteksti voi tarkoittaa esimerkiksi Teams-kanavaa, tiettyä hanketta tai asiakasta. Kun sisältö ja viestintä sidotaan kontekstiin, se on helpompi sovittaa vastaamaan tarpeita.

Kolmas keskeinen komponentti on tekeminen. Tietotyössä se tarkoittaa digitaalisia artefakteja, kuten tehtäviä, päätöksiä ja tavoitteita, joilla on omistajat ja määräajat. Ne tekevät tietotyöstä toteuttamiskelpoista, vastuullista, näkyvää ja mitattavaa. Ne ovat niitä korttipakan jätkiä, jotka taistelevat tuottamattoman tekemisen vaaraa vastaan, ja sanansaattajia, jotka auttavat johtajia ymmärtämään tilanteen pelipöydällä.

Kuningas – sisältö ja vuoropuhelu

Nykyaikainen hybridityö edellyttää tehokasta viestintää ja nopeaa reagointia. Microsoft Teams on voittanut markkinat puolelleen intuitiivisella ja yksinkertaisella käyttöliittymällä, kun taas Copilot auttaa vähentämään uuden sisällön luomiseen ja tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa.

Fingertip auttaa sinua hahmottamaan kaiken tuon sisällön ja vuoropuhelun, helpottamalla keskustelujen järjestämistä ja luokittelua sekä sitomalla ne oikeaan asiayhteyteen ja konkreettisiin toimintoihin.

Kuningatar – konteksti

Ihmisten on ymmärrettävä konteksti, jossa he ovat, jotta työ pysyy yhdenmukaisena. Se auttaa myös ymmärtämään oman työnsä suhdetta muihin ja lisää merkityksellisyyden tunnetta. Fingertip auttaa kuromaan umpeen keskustelujen ja toimintojen välisen kuilun ja tukemaan suuntaamista ja motivaatiota missä tahansa kontekstissa.

Fingertip auttaa myös yhdistämään minkä tahansa työyksikön toiseen kanavaan, jotta sen suhteet muihin keskeisiin konteksteihin vahvistuvat ja se on käytettävissä myös heidän työnkuluissaan. Linkki toimii molempiin suuntiin: Voit siirtyä kontekstiin liittyvästä keskustelusta suoraan Fingertipissä oleviin toimintoihin tai päinvastoin.

Jätkä – aktivaattorit

To understand the current situation and highlight bottlenecks, it is important to make work visible. Fingertip is a network of knowledge work activators tied to schedules, owners and contexts. This makes modern hybrid work uniquely measurable and creates data to help lead more efficiently.

Fingertip helps people lead their personal work, while linking it to the right context and discussion of where the requirement stems from. It helps anyone create lists of their jobs to be done and shows the upcoming deadlines. There’s even a sophisticated system to notify when your input is requested to a decision or when a task is assigned to you by someone else.

Ässä – Fingertip

Fingertip on digitaalinen johtamisjärjestelmä, joka on rakennettu yleisesti hyväksytylle Microsoft Teams -sisältöalustalle. Se on laatuaan ensimmäinen Teams-sovellus, joka auttaa yhdistämään tekemisen kontekstiin ja sisältöön. Se tekee johtamisesta hauskaa ja innostavaa, parantaen samalla vastuullisuutta ja madaltaen rimaa, jotta vaikeisiin, mutta kovin tärkeisiin prioriteetteihin päästään tarttumaan helposti.

Fingertip yhdistää TOIMINNOT, KONTEKSTIN ja SISÄLLÖN Microsoft Teamsissa. Se on ässä, joka täydentää värisuoran auttaen sinua saavuttamaan voittoja päivittäisessä johtamisessa. Korota panoksia ja hoida hommat yhdessä Fingertipin avulla!

You might also enjoy