Onnistu hankkeiden
 johtamisessa

Fingertip tuo projektinhallinnan osaksi päivittäistä Microsoft Teamsin käyttöä ja varmistaa, että läpinäkyvä tehokkuus on mahdollista joka roolissa.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

...ja monet muut

Tyytyväisiä asiakkaitamme

...ja monet muut

MIKSI?

Moderni työ on haastavaa. Sen johtaminen on vielä vaikeampaa. Kun hankkeisiin luodaan kattava kokonaiskuva, nähdään mitä on tekeillä.

Nykyaikaisessa tietotyössä erilaisilla projekteilla on merkittävä rooli. Projektit ovat keino luoda lisäarvoa asiakkaille tai kehittää organisaation omaa toimintaa. Pitkäkestoisissa projekteissa on hallittava paitsi projektiryhmän jäsenten tehtäviä ja tuotoksia, myös projektiin liittyviä päätöksiä.

Projektien tehokas toteuttaminen edellyttää sekä hyvää kokonaisnäkemystä suunnitelmasta että mahdollisuutta jakaa vastuut projektiryhmän jäsenille, jotka keskittyvät tehtäviinsä oman työjononsa mukaisesti.

Projektien edistymisen seuranta on keskeistä kokonaisvaltaisessa projektinhallinnassa. Salkunäkyvyyden kokoaminen yli hankerajojen mahdollistaa ajantasaisen tilannekuvan saamisen. Parhaimmillaan projektiryhmän ja projektipäälliköiden tuottamat ja hyödyntämät tiedot ovat avoimesti kaikkien osapuolten saatavilla ilman erillistä raportointia.

Katso miten se toimii viidessä minuutissa

Katso video

Pienellä toiminnallisella muutoksella nopeat hyödyt.

Haaste NYT:

Projektien toteuttaminen pirstoutuu moneen järjestelmään

  1. Dokumentit ja materiaalin käsittely dokumenttikirjastossa
  2. Keskustelut Teamsissa ilman kytköstä edistettävään tehtävään ja etenemiseen
  3. Tehtävien seuranta ja jakaminen erillään ilman kokonaisvaltaista näkyvyyttä tai suunnitelmallisuutta
Fingertip-ratkaisu:

Muuttaa hankkeiden johtamisen prosessiksi, jossa

  • Nähdään mitä yksilöltä odotetaan halki kaikkien projektien
  • Projektin rakenteellinen johtaminen linkittyy Teams-keskusteluun, joka on luonnollinen tapa edistää tehtäviä
  • Kaikki yhdessä saavutettavassa paikassa Microsoft Teams -alustassa, missä on läpinäkyvyys koko hankesalkun yli

Ratkaisu pähkinänkuoressa

Fingertipin PMO-ratkaisu luo digitaalisen standardin strategian toteuttamiselle Microsoft Teams -kanavissa, joissa jo käsitellään projektin etenemistä. Kontekstiperusteinen vuoropuhelu ja yhteistyö päätöksenteossa pitävät sidosryhmät ajantasalla ja yhteisymmärryksessä korkealla tyytyväisyydellä.

Integroitu kokoustenhallintaratkaisu on objektipohjainen ja se toimii PMO-ympäristössä. Voit keskustella ja jakaa tietoa projekteista läpinäkyvästi ilman ylimääräistä raportointia. Tämä tarkoittaa vähemmän ja tehokkaampia kokouksia.

Päätökset käsitellään ja tehdään yhdessä digitaalisesti kokousten ulkopuolella. Projektisuunnitelmat ja tilatiedot kootaan portfolionäkymään projektin ohjausryhmälle ilman erillistä raportointia ja ulkoiset projektia koskevat materiaalit ovat helposti saatavilla.

Keskustelu liittyy kontekstiin

Microsoft Teams -keskustelut ovat yhteydessä käsiteltyjen päätösten, tehtävien ja muiden objektien kontekstiin.

Sujuva ja nopea päätöksentekoprosessi

Hankkeita koskevien porttipäätösten tekeminen tehostuu digitaalisen päätöksenteon avulla. Päätökset ovat kaikkien projektin sidosryhmien nähtävillä, ja ne voidaan tuoda luonnolliseksi osaksi päivittäistä toimintaa osana Microsoft Teamsin käyttöä.

Projektisuunnitelma Teams-kanavassa

Projekteja ja niiden päätöksentekopisteitä voidaan helposti tarkastella kokonaisuutena Teamsin siiloutuneen tiimirakenteen halki. Näkymä kokoaa visuaalisesti yhteen kaikkien projektien tilanteen ja ohjausryhmältä vaadittavat toimet.

Näe työn eteneminen yhdellä silmäyksellä

Hallintoryhmän kanavassa käsiteltävien yksiköiden tilanne on tiedossa yhdellä silmäyksellä. Tiedät, mitä sinulta odotetaan tai mitä tiimi työstää.

Lataa whitepaper

Hybridityön Whitepaperimme on suunniteltu johtajille, jotka ottavat päivittäin mittaa modernin työn haasteista. Se antaa eväitä pohdintaan siitä, miltä johtaminen näyttää tulevaisuudessa, sekä tarjoaa valmiita malleja päivittäiseen toimintaan.

Hyödyt

Paranna tiimityötä ja tehtävien hallintaa.

Tee työskentelystä tehokkaampaa käyttämällä Microsoft Teamsin kanavia ja tiimejä.

Paranna läpinäkyvyyttä projektijohdolle.

Ohjaa yhteisten tavoitteiden ja mittareiden luomista, sekä tilannekuvaa, ja tue viestintää.

Poista tiedon siilot.

Mahdollista rakenteellinen suunnittelu, joka liittyy tavoitteisiin ja niiden seurantaan.

Mitä asiakkaamme sanovat?

Katso lyhyt esittelyvideo.

Tässä esittelyssä asiantuntijamme Milla Nevanlinna ja JP Wirta esittelevät sinulle Fingertipillä johtamisen perusteet ja kuinka voit käyttää Fingertipiä parantaaksesi johtoryhmän yhteistyötä Microsoft Teams -organisaatiossasi.

Käyttöönotto on helppoa!

Fingertip tarjoaa:

  • Huipputason tietoturva.
  • Varmistaa jo tehdyistä IT-investoinneistasi saatavan tuoton.
  • Nopeita etuja pienen toiminnallisen muutoksen avulla.
  • Helppo omaksua tehokkaan palvelumuotoilun ja valmennuksen avulla.