Paranna johtoryhmän tuottavuutta

Fingertip auttaa sinua käyttämään Teams-alustaa tehokkaammin ja hoitamaan hommat yhdessä.

Se tarjoaa johtoryhmille tuottavuuden parantamista päivittäistä johtamisprosessia dokumentoimalla.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

...ja monet muut

Tyytyväisiä asiakkaitamme

...ja monet muut

MIKSI?

Johtoryhmästä saadaan eniten irti silloin, kun koko tiimi on sitoutunut työhönsä. Tiimin jäsenillä on omat roolinsa ja vastuualueensa sekä yrityksessä että johtoryhmässä. Työskentely on aktiivista osallistumista, keskustelua ja päätöksentekoa kohti yhteisiä tavoitteita.

Usein johtoryhmätyöskentelyssä keskitytään sitä ohjaaviin kokouksiin. Tärkeämpää on kuitenkin se, mitä kokousten välillä tapahtuu: miten valmistaudutaan seuraavaan kokoukseen ja miten kokouksessa sovittua viedään eteenpäin.

Digitaaliset järjestelmät ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia johtoryhmien työn helpottamiseen ja erityisesti kokousten välisten toimintojen parantamiseen.

Pienellä toiminnallisella muutoksella suuret hyödyt.

Haaste NYT:

Johtoryhmän toiminta perustuu toistuviin kokouksiin, mutta

 1. Asynkroninen (itseohjautuva) valmistelu ei tule osaksi työskentelyä
 2. Kokouksiin ei valmistauduta
 3. Päätöksenteko on vaikeaa ja hidasta
 4. Tiedon jakamiseen kuluu paljon aikaa
Fingertip-ratkaisu:

Muuttaa johtoryhmätyöskentelyn jatkuvaksi prosessiksi, jossa

 • Asiat valmistellaan ja käsitellään Microsoft Teamsissa
 • Johtoryhmän toiminta ja odotukset ovat läpinäkyviä
 • Tieto keskusteluista, sovituista asioista ja etenemisestä koostuu yhteen paikkaan läpinäkyvästi Teamsissa ilman erillistä raportointia

Pähkinänkuoressa

Fingertipillä voit tehdä Microsoft Teamsista kokonaisvaltaisen johtamisratkaisun.

Johtoryhmän käytännöissä tämä tarkoittaa sitä, että johtoryhmä keskustelee tärkeistä päätöksistä ja hankkeista kokousten lisäksi myös kokousten välillä, ja keskustelut, ideat ja mielipiteet liitetään päätöksentekoon ja tavoitteelliseen toimintaan. Lisäksi henkilöstö voidaan ottaa hallitusti mukaan päätöksiin johtaviin keskusteluihin.

Ajantasainen näkyvyys oleellisiin mittareihin ja toimintasuunnitelmien tilaan antaa johdolle mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kannalta kriittisiin ongelmiin, ratkaisuihin ja päätöksiin, ja kokoukset ovat monta kertaa tehokkaampia. Toisaalta myös johtoryhmän työ voidaan tehdä helposti näkyväksi henkilöstölle.

Ja mikä parasta. Työtä seurataan, erillistä raportointia voidaan minimoida ja edistymistä voidaan seurata.

Yhdessäjohtaminen osana Teamsiä

Tavoita keskustelu, materiaalit, avoimet tehtävät, päätösloki, kokoukset asialistoineen ja muut ajankohtaiset asiat niiden oikeassa kontekstissa.

Päivittäinen päätöksenteko

Päätösehdotuksia voidaan luoda Teamsissa ja jakaa kaikkien osapuolten kanssa tehokkaan yhteistyön saavuttamiseksi.

Parempaa kokoussuunnittelua ja -hallintaa

Johtoryhmän kokoukset valmistellaan ja johdetaan. Digitaaliset kokoukset ajoitetaan, niille valmistellaan aiheet ja esityslistat vuosikellon mukaisesti.

Hankkeiden statukset helposti tarkasteltavissa

Kaikki tiedot on kerätty yhteen näkymään. Tiedät, mitä sinulta odotetaan tai mitä tiimi työstää parhaillaan.

Lataa whitepaper

Hybridityön Whitepaperimme on suunniteltu johtajille, jotka ottavat päivittäin mittaa modernin työn haasteista. Se antaa eväitä pohdintaan siitä, miltä johtaminen näyttää tulevaisuudessa, sekä tarjoaa valmiita malleja päivittäiseen toimintaan.

Hyödyt

Nopeammat päätökset

Nopeuta päätösehdotuksiin ja hyväksyntiin liittyvää kommentointia ja tiedota päätöksistä välittömästi.

Tehokkaat kokoukset

Paranna kokousten tuottavuutta ja tehokkuutta.

Dokumentoitu

Aikaa säästyy kun kaikki tarvittava tieto löytyy helpommin Microsoft Teamsissa.

Mitä mieltä käyttäjät ovat?

Katso lyhyt esittelyvideo

Tässä esittelyssä asiantuntijamme Milla Nevanlinna ja JP Wirta esittelevät sinulle Fingertipillä johtamisen perusteet ja kuinka voit käyttää Fingertipiä parantaaksesi johtoryhmän yhteistyötä Microsoft Teams -organisaatiossasi.

Fingertip for Teams -johtoryhmäratkaisu

 • Ohjaava prosessi kokouksen sopimiseen, valmistautumiseen, johtamiseen ja seurantaan. Kokoushistoria- ja muistiot.
 • Ohjaava prosessi päätöksen valmisteluun, kantojen muodostamiseen, päättämiseen ja toimeenpanoon. Päätösloki.
 • Johtoryhmätyöskentely keskusteluineen yhdessä paikassa Teams-kanavassa
 • Käyttö omalla Teams-tilillä ja omassa Teams-käyttöliittymässä
 • Data ja tietokanta turvallisesti omassa hallinnassa
 • Roolien määritys yksilötasolla: Vastaava (A), Vastuullinen (R) ja Tiedotettava (I)
 • Teams-ryhmien hyödyntäminen roolien ja näkyvyyden määrityksessä

 

Johtoryhmän käyttöönottopaketti

 • Johtoryhmätyöskentelyn mallintaminen Teamsiin ja Fingertipiin
 • 3 valmentavaa työskentelytapaamista johtoryhmän kanssa
 • Omat johtoryhmätyöskentelyn pelisäännöt

Käyttöönotto on helppoa!

Fingertip tarjoaa:

 • Huipputason tietoturva.
 • Varmistaa jo tehdyistä IT-investoinneistasi saatavan tuoton.
 • Nopeita etuja pienen toiminnallisen muutoksen avulla.
 • Helppo omaksua tehokkaan palvelumuotoilun ja valmennuksen avulla.