Lopeta Excelillä johtaminen

Johtaminen on jokaisen yrityksen toiminnan perusta. Hyvä johtaminen poistaa esteitä päivittäisessä työssä, parantaa tiedonkulkua ja vahvistaa psykologisen turvallisuuden ja tyytyväisyyden tunteita työssä.

Organisaatiot, joiden johtaminen toimii tehokkaasti, houkuttelevat parempia osaajia ja pitävät heidät paremmin tiimissään. Tämä takaa heille pysyvän kilpailuedun. Johtaminen on sosiaalinen prosessi, jossa strategia muuttuu teoiksi luomalla yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla niihin päästään.

Johtamista on vaikea mitata kvantitatiivisesti, mutta voimme varmuudella sanoa, että hyvä johtaminen on yhtä tärkeää (ellei tärkeämpää) menestykselle kuin yrityksen tarjoama tuote tai palvelu. Tämä on yksi syy sille, että useimmat organisaatiot haluavat nyt digitoida johtamisprosessejaan. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Gartnerin mukaan 81 prosenttia yritysten hallituksista ei ole saavuttanut tai edistynyt kohti digitaalista muutoshanketta koskevia tavoitteitaan. Leadership by Excel -strategia ei todellakaan ole tehonnut johdolle tai hallituksille.

Excel-johtajuuden ongelmia ovat versionhallinta ja seuranta

Useimmat organisaatiot aloittavat strategian ja toiminnan suunnittelun Excelissä ja PowerPointissa. Excelin valinta on ymmärrettävä, koska useimmissa organisaatioissa se on jo käytössä. Taulukkolaskentaohjelmistot madaltavat varmasti kynnystä aloittaa johtamisprosessien seuraaminen, mutta tulospainotteisen johtamisen näkökulmasta Excelin valitseminen merkitsee aidon yhteistyön menettämistä ja siihen liittyy suuria riskejä.

Excel voi toimia hyvin listaustyökaluna, jolla prosessit ja vastuualueet saadaan paperille, mutta sen puutteet tulevat nopeasti esiin, kun johto haluaa työkalun, joka tukee innovaatioita ja tarjoaa erityisesti laadullista lisätietoa päätöksentekoa varten. Ensiksi törmätään versionhallintaan ja päällekkäisiin kopioihin. Pitkäaikaisessa käytössä suurimmiksi ongelmiksi muodostuvat kyvyttömyys luoda strategiasta vastuullista ja mitattavissa olevaa toimintaa, sekä se, että työkalun käytöstä tulee pikemminkin työn painopiste kuin että se pysyisi työkaluna. Ihmiset osaoptimoivat omia henkilökohtaisia vastuualueitaan erillään muista, kun heitä ei palkita siitä, että he auttavat muiden vastuualueiden hoitamisessa.

Leadership by Excel ohjaa toiminnan ja mittareiden muokkaamiseen viime hetkellä, esimerkiksi juuri ennen seuraavaa arviointihetkeä, mikä ei luonnollisestikaan johda toivottuihin tuloksiin. Vain osa strategisista tavoitteista hoidetaan niiden vaatimalla tavalla, ja loput jäävät kalenteriin odottamaan seuraavaa johtamisen puristusta.

Digitaalisen johtajuuden työkalut tuottavat kestävää hyötyä

Vaikka Excel-johtaminen on ongelmallista ja usein turhauttavaa, se voi olla tärkeä askel digitaalisen johtamisen mahdollisuuksien ymmärtämisessä. Se on helposti ja nopeasti omaksuttavissa, ja se alkaa heti ohjata ajatuksia kohti kokonaisvaltaisempaa digitaalista johtamisjärjestelmää digitaalisen viestinnän rinnalle.

Siksi organisaatiot jotka yrittivät johtaa Excelin avulla, alkoivat pian etsiä sen tilalle muita hienostuneempia ratkaisuja. Monille organisaatioille paras korvaaja Excel-johtamiselle on niiden omiin tarpeisiin rakennettu tietojärjestelmä. Jokainen kuitenkin tietää, miten mittaviksi ja turhauttaviksi suuret tietojärjestelmähankkeet yleensä muodostuvat.

Tiedon saatavuuden ja ajantasaisuuden ei kuitenkaan pitäisi olla ylivoimainen haaste. Eikä se myöskään ole. Nykyaikaiset johtamisen työkalut, kuten Fingertip, vastaavat kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin ilman suurempia päivittäisen tekemisen muutoksia. Fingertipin avulla esimerkiksi vastuu tehtävistä on selkeä ja nimetty vastuuhenkilö saa niistä automaattisia muistutuksia.

Näin työkalu ohjaa toimintaa automatisoidusti ja johtajien aikaa ja muita resursseja säästyy tuottavaan työhön. Fingertipin kaltaisessa johtamistyökalussa monet ongelmat ratkeavat kuin itsestään. Kun johtaminen tapahtuu yhdellä tietoturvallisella alustalla, voimme olla varmoja, että päätöksentekoa ja kehittämistä varten on käytettävissä ajantasainen ja tarkka tilannekuva.

Johtaminen modernin työn aikakaudella

Fingertipin johtamistyökalut on muotoiltu modernin liike-elämän tarpeisiin. Ne tukevat johtamisen järjestelmällistä kehittämistä ja soveltuvat erinomaisesti eri johtamismallien tukemiseen. Työkalu on alusta asti suunniteltu Microsoft Teams -ympäristöön, ja se tekee strategisiin päätöksiin, kokouksiin, projekteihin ja tehtäviin liittyvistä prosesseista vastuullisia, näkyviä ja kollaboratiivisia.

Digitaalisen johtamistyökalun avulla ajantasaisen ja tarkan tilannekuvan luominen onnistuu ohjatusti ja tuloksellisesti. Resurssien kohdistaminen on helppoa, kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla yhdessä jatkuvasti ajantasalla olevassa paikassa.

Tehokkaan johtamistyökalun avulla pullonkaulojen löytäminen ja muutoksen edistäminen on nopeampaa ja helpompaa. Jaetun tilannetietoisuuden avulla voidaan poistaa kasvun esteitä, löytää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja toteuttaa ne nopeammin.

Fingertipin helppokäyttöisen johtamistyökaluvalikoiman käyttöönotto ei vaadi kuukausien käyttöönottoa kuten perinteiset raskaat tietojärjestelmähankkeet. Fingertipin toiminnallisuuden kokeileminen on vaivatonta, ja käyttöönotto onnistuu alle tunnissa. Ensimmäisestä päivästä lähtien jokainen käyttäjä pääsee nauttimaan jäsennellyn johtamistiedon ja -viestinnän hyödyistä: vähemmän stressiä, vähemmän informaatiotulvaa, enemmän selkeyttä, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

Aloita digitaalisen johtamisen muutosmatka:

You might also enjoy